/n

Privacybeleid

 

QualityProfs B.V., gevestigd aan de Olympia 1a/b, 1213 NS te Hilversum,
KvK-nummer 39088799.


QualityProfs gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens, dit staat in dit Privacy beleid  beschreven. Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee iemand te identificeren is, zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.

 

Verwerking persoonsgegevens

Als u de sollicitatiepagina op onze website bezoekt of gebruik maakt van andere diensten van QualityProfs B.V., verschaft u persoonsgegevens aan QualityProfs. Zo verwerkt QualityProfs B.V. persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

 

Internet en cookies

De website van QualityProfs B.V. maakt gebruik van cookies. QualityProfs maakt gebruik van de volgende cookies:
Algemene cookies – deze zorgen er alleen voor dat u onze website goed kunt gebruiken. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
Analytische cookies – deze cookies zorgen ervoor dat wij inzicht krijgen in uw gedrag op onze website. Voor deze cookies hoeft alleen toestemming gevraagd te worden, wanneer deze niet anoniem zijn. QualityProfs heeft de analytische cookies geanonimiseerd waardoor wij hiervoor geen toestemming hoeven te vragen.

 

Beveiliging en bewaartermijn

QualityProfs B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwt. Uw gegevens zijn goed beveiligd en alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot uw gegevens. Daarnaast bewaart QualityProfs B.V. uw persoonsgegevens maximaal een half. Hierna worden de verkregen persoonsgegevens definitief verwijderd.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

QualityProfs B.V. verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, zonder uw toestemming.

 

Rechten

Indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die QualityProfs verwerkt, dan kunt u een verzoek tot inzage indienen. Indien uw gegevens niet blijken te kloppen of u anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van de betreffende persoonsgegevens, kunt u verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift.

 

Wijzigingen in Privacy Statement

QualityProfs B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Tarieven zonder verrassingen doordat wij werken met all-in uurtarieven

Download
Tips & trics
Receptioniste
nodig?
Informatie
aanvragen